نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
English فارسی العربیه

گزارش طرح برگزاری 5 نشست تخصصی بین المللی با موضوع مطالعات قرآنی از طریق وبینار

نام گزارش مکتوب عنوان طرح تاریخ بارگذاری تعداد دانلود مشاهده/دانلود
1 گزارش عملکرد طرح برگزاری 5 نشست تخصصی بین المللی با موضوع مطالعات قرآنی از طریق وبینار برگزاری 5 نشست تخصصی بین المللی با موضوع مطالعات قرآنی از طریق وبینار 2019-07-14 14:52:23 14 دانلود