نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
English فارسی العربیه

طرح جذب مشارکت NGO های قرآنی و اهل بیتی از سایر کشورها

نام گزارش مکتوب عنوان طرح تاریخ بارگذاری تعداد دانلود مشاهده/دانلود
1 گزارش طرح جذب مشارکت NGO های قرآنی و اهل بیتی از سایر کشورها طرح جذب مشارکت NGO های قرآنی و اهل بیتی از سایر کشورها 2019-12-31 11:57:44 6 دانلود