نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
English فارسی العربیه

طرح نشست معرفی فرهنگ قرآنی ملل

نام گزارش مکتوب عنوان طرح تاریخ بارگذاری تعداد دانلود مشاهده/دانلود
1 گزارش طرح نشستهای آشنایی با فرهنگ قرآنی ملل مسلمان سلسله نشستهای آشنایی با فرهنگ قرآنی ملل مسلمان 2019-10-22 14:59:08 2 دانلود