نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
English فارسی العربیه

طرح ارائه آثار برتر قرآنی مراکز و نهادهای حوزوی کشور

نام گزارش مکتوب عنوان طرح تاریخ بارگذاری تعداد دانلود مشاهده/دانلود
1 گزارش طرح ارائه آثار برتر قرآنی مراکز و نهادهای حوزوی کشور ارائه آثار برتر قرآنی مراکز و نهادهای حوزوی کشور 2019-10-22 15:41:04 10 دانلود