نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
English فارسی العربیه

طرح جشنواره انتخاب رساله ها و مجلات برتر قرآنی

نام گزارش مکتوب عنوان طرح تاریخ بارگذاری تعداد دانلود مشاهده/دانلود
1 گزارش طرح جشنواره انتخاب رساله های برتر قرآنی جشنواره انتخاب رساله های برتر قرآنی 2019-07-16 09:12:07 7 دانلود
2 گزارش جشنواره انتخاب رساله ها و مقالات برتر قرآنی با تاکید بر رویکرد میان رشته ای و کاربردی سازی مطالعات قرآنی جشنواره انتخاب رساله ها و مقالات برتر قرآنی با تاکید بر رویکرد میان رشته ای و کاربردی سازی مطالعات قرآنی 2019-12-31 12:08:15 4 دانلود