نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
English فارسی العربیه

طرح کارگاه های آموزشی (مهارت افزایی حیطه های قرآنی با رویکرد میان رشته ای)

نام گزارش مکتوب عنوان طرح تاریخ بارگذاری تعداد دانلود مشاهده/دانلود
1 گزارش طرح کارگاه های آموزشی (مهارت افزایی حیطه های قرآنی با رویکرد میان رشته ای) کارگاه های آموزشی (مهارت افزایی حیطه های قرآنی با رویکرد میان رشته ای) 2019-12-31 12:29:18 7 دانلود