نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
English فارسی العربیه

طرح استعدادیابی صداهای ناب قرآنی

نام گزارش مکتوب عنوان طرح تاریخ بارگذاری تعداد دانلود مشاهده/دانلود
1 گزارش طرح استعدادیابی صداهای ناب قرآنی استعدادیابی صداهای ناب قرآنی 2020-01-01 08:09:57 7 دانلود