English فارسی العربیه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی رییس بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم را منصوب کرد

دکتر سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی دکتر عبدالهادی فقهی زاده را بعنوان ریاست بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب کرد.

در حکم وزیرمحترم فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

 اکنون که آن آوای دلنشینی که در شب تیره برخاست، در سراسرگیتی طنین انداخته و روشنایی شورانگیز کلام حق، دل ها را به شور و اندیشه ها را به نور مزین می کند؛ بزرگداشت آن کلام نور عظیم تر می نماید.

با توجه به شایستگی و تجارب مفید جناب عالی به موجب این حکم به سمت رئیس بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب می شوید. امید است با تلاش مجدانه و بهره گیری پیوسته از تجارب گذشته و ظرفیت های حوزه های مختلف قرآن و عترت به ویژه تشکل های صنفی و نهاد های مردمی موید و موفق باشید.