English فارسی العربیه

اولین نشست ستاد اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، اولین نشست ستاد اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با هدف معرفی مدیران نمایشگاه و سیاستها و اهداف آن و ارتقای سطح کیفی برنامه ها، نوآوری،کمک به رونق بیشتر تولید آثار و محصولات قرآنی، بهره گیری از فرصت های فضای مجازی و گسترش حوزه اثر گذاری در استانها و شهرستانها، با حضور دکتر فقهی زاده برگزار شد.

در اولین نشست ستاد اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت دکتر فقهی زاده بر بهره برداری از دستاوردها و تجارب دوره های پیشین نمایشگاه، مدیریت نظام مند و تلاش برای توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه های قرآن و عترت تاکید کرد. همچنین در این نشست حمایت از اقتصاد فرهنگ و هنر قرآنی ، زمینه سازی برای تعامل و هم افزایی مراکز و فعالان عرصه قرآن و عترت در داخل و خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در پایان این نشست مدیران این دوره از نمایشگاه طی احکام جداگانه از سوی دکتر فقهی زاده معرفی شدند .