English فارسی العربیه

اولین نشست تخصصی شورای طرح و برنامه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد

اولین نشست  تخصصی شورای طرح و برنامه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اولین نشست تخصصی شورای طرح و برنامه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور اعضای جلسه و دکتر فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. دکتر فقهی زاده با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست با حضور صاحبنظران گفت: شورا باید نقشی فعال در طراحی و اجرای طرح ها و نیازسنجی های برنامه ای داشته و برای دستیابی به این هدف ضروری است که کارگروه تشکیل شود تا به بررسی طرح ها و نیازهای جدید و متناسب با تحولات روزآمد در سطح فرهنگی ملی و بین المللی جهان اسلام بپردازد.

دکتر فقهی زاده افزود: در صورت تحقق چنین امری پیشنهادات مطروحه پس از بررسی مقدماتی در این کارگروه برای بررسی نهایی به این شورا ارائه گردیده و تصمیم نهایی در باره کیفیت و چگونگی انجام آن و انتخاب مجریان قدرتمند تصمیم گیری شود.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این کارگروه موظف خواهد بود طرح ها را از موسسات قرآنی و مردم نهاد و شخصیت های صاحبنظر اخذ کرده و پس از نیازسنجی برنامه ای، آنرا به این جلسه ارائه کند و سپس در این جلسه به طرحهای داخلی و بیرونی پرداخته شود.

 وی افزود: ما باید بصورت جدی برروی طرح های گام دوم انقلاب و مبانی قرآنی و پیامهای قرآنی آن، در زمینه هنر، سبک زندگی، اخلاق و معنویت، اعتماد ملی کار کنیم و باید به بازپروری و بازخوانی آن در این جلسه بپردازیم.

 گفتنی است اولین نشست تخصصی شورای طرح و برنامه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با موضوعات بررسی آئین نامه داخلی شورای طرح و برنامه، روندنمای تصویب طرح و برنامه، روندنمای تصویب طرح ها، قالب ارائه طرح ها، در سالن جلسات معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سیزدهم آذرماه سالجاری برگزار شد.