دومین جلسه شورای سیاست گذاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رویکردی آسیب شناسانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،جلسه شورای سیاست گذاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی ،ابوالقاسم ایرجی ،حجت الاسلام والمسلمین عبدالهادی مسعودی ، محمدعلی خواجه پیری ، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی مهدوی راد ، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی خسروی ، محمدمهدی معراجی،ولی یاراحمدی، اصغر امیرنیا، عباس سلیمی،حجت الاسلام والمسلمین سید حمید حسینی، سید فخرالدین اسماعیلی، مرتضی خدمتکار و وحید مرسلی برگزار شد.

در این جلسه حاضرین ضمن بررسی آسیب ها و چالش ها در خصوص بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ،در راستای رفع نقایص و بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت ها در جهت رشد نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و همچنین بررسی شعار بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به بحث و بررسی پرداختند.

گفتنی است پیش از این نیز جلسات غیر رسمی و رسمی مختلفی با رویکرد آسیب شناسانه و بررسی نقاط ضعف و قوت بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شده بود

روابط عمومی 2019-01-05 18:37:00