نخستین جلسه ستاد اجرائی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن جلسات معاونت قرآن و عترت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در نخستین جلسه ستاد اجرائی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و همکاری های مدیران و فعالان بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بر لزوم ارائه جدول زمان بندی فعالیت ها توسط مدیران کمیته در اسرع وقت تاکید کرد.

وی در خصوص افزایش جذب مخاطبان موثر در نمایشگاه قرآن کریم گفت: هر کمیته با بررسی های کارشناسانه در حوزه فعالیت های خود راهکارهای افزایش جذب مخاطب موثر را شناسایی کند.

رئیس بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اظهار داشت: توجه به امور استانها ، بهره گیری از ظرفیت مشارکت استان ها در برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تنها متعلق به تهران و محدود به جنبه ملی و فرا ملی نمی شود بلکه جنبه بین المللی و فراملی دارد. بنابراین تلاش ما باید بر این باشد که چگونه شعار نمایشگاه را محقق و به آن جامه عمل پوشانده و به دو اصل دانش بنیان بودن و تجربه گرایی در تمامی عملیات و فعالیت ها در نمایشگاه توجه و اهتمام ویژه داشته باشیم .

فقهی زاده در ادامه پیش بینی پذیری فعالیت ها در راستای انسجام بیشتر و داشتن نگرش تحولی مثبت گرا را از وظایف اصلی مدیران بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دانست و بر لزوم کاهش تعداد طرح ها در قبال اثربخش و موثرتر بودن و چابک سازی نیروی انسانی در ساختار کمیته ها همراه با تقویت محتوایی در سطوح مختلف و فرآیندها و همچنین جلب مشارکت در نمایشگاه تاکید کرد.

وی ضمن اشاره به لزوم صرفه جویی در مصرف منابع مالی همزمان با افزایش سطح کمی و کیفی نمایشگاه قرآن کریم ،گفت: بازبینی و بازکاوی مستمر توسعه روش ها، شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل و همچنین جلب مشارکت سایر نهادها و سازمان و گسترش حوزه اثر بخشی نیز از دیگر مواردی هستند که می بایست اهتمام ویژه ای نسبت به آنان صورت گیرد.نمود جنبه های علمی –تخصصی در نمایشگاه قرآن ، هدف گذاری مخاطبان عمومی و مدیریت هزینه ها در راستای افزایش سطح کمی و کیفی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از دیگر مواردی بودند که در ادامه به آنها اشاره شد.

معاون قرآن و عترت با بیان اینکه فعالیت ها در بخش بین الملل نمایشگاه بین المللی قرآن کریم می بایست با افزایش سطح کمی و کیفی همراه باشد، افزود: هدف اصلی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم فرهنگ سازی است و همه کمیته ها می بایست اهتمام ویژه ای نسبت به این امر داشته باشند چراکه ما فعالیت های قرآنی را برای تقویت فرهنگ سازی قرآنی طلب می کنیم و می بایست با چنین دیدگاهی فعالیت داشته باشیم.

روابط عمومی 2019-01-08 11:21:00