به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالهادی فقهی زاده معاون و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در احکامی جداگانه حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی را به سمت مشاور علمی ،ابوالقاسم ایرجی را به سمت مشاور اجرائی، محمدمهدی عزیززاده را به سمت مشاور برنامه ریزی منصوب کرد.

در این احکام آمده است:

برادر ارجمند جناب آقای

با توجه به شایستگی و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم شما را به عنوان مشاور... بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب می کنم.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره گیری از پشتوانه تجربیات ارزنده پیشین، در ارائه نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده و راه گشا و پیگیری امور محوله ،موفق و موید باشید.

روابط عمومی 2019-01-08 11:36:00