English فارسی العربیه

مدیریت امور نهادهای قرآنی

این مدیریت در چهار بخش به شرح زیر فعالیت می­ کند.

1- مؤسسات و نهادهای قرآنی غیر دولتی: 21 مؤسسه

2- بخش حوزوی: 8 مرکز حوزوی

3- ادارات فرهنگ و ارشاد استانها: 14 اداره

4- دانشگاه­ها: 17 دانشگاه

لازم به ذکر است تاریخ (22/2/98) جلسه افتتاحیه فعالیت­های قرآنی دانشگاهیان به میزبانی دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید.

5- سازمان­ها و نهادهای دولتی یا عمومی: 18 سازمان و نهاد

گذشته از این، نهادهای قرآنی با پیشنهاد 54 طرح یکی از مجموعه ­های بزرگ شرکت کننده و فعال در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم می­ باشند.