English فارسی العربیه

برنامه نشست های علمی- تخصصی بیست و هفتمین نمایشگاه قرآن کریم


تاریخ ساعت مکان موضوع سخنران
31 اردیبهشت 23 - 21:30 شبستان طبقه دوم نگاه نو به مقوله وحی دکتر مجید معارف
31 اردیبهشت 23 - 21:30 شبستان طبقه دوم نگاه نو به مقوله وحی دکتر محمد کاظم شاکر
31 اردیبهشت 23 - 21:30 شبستان طبقه دوم نگاه نو به مقوله وحی آقای اردشیر منصوری
1 خرداد 20- 19 شبستان طبقه دوم اوصاف یاران امام عصر (عج) آقای مصطفی رستمی
2 خرداد 20- 19 شبستان طبقه دوم تبیین جایگاه امام عصر در دوران غیبت آقای حسینعلی سعدی
2 خرداد 23 - 21:30 شبستان طبقه دوم رویکردهای ادبی به مطالعات قرآن کریم دکتر ابوالفضل حری
2 خرداد 23 - 21:30 شبستان طبقه دوم رویکردهای ادبی به مطالعات قرآن کریم دکتر محمدحسن محمدی مظفری
3 خرداد 23 - 21:30 شبستان طبقه دوم بازاندیشی مرز میان تفسیر و ترجمه دکتر احد فرامرز قراملکی/ دکتر رضا مؤدب
3 خرداد 20- 19 شبستان طبقه دوم مراسم تجلیل از حماسه آفرینان آزادی خرمشهر حجت الاسلام انصاری
4 خرداد 20- 19 شبستان طبقه دوم سیر مطالعاتی نهج البلاغه دکتر سید محمد کاظم طباطبایی
4 خرداد 20- 19 شبستان طبقه دوم تصویر پیامبر در قرآن کریم دکتر امیر احمدنژاد
4 خرداد 20- 19 شبستان طبقه دوم تصویر پیامبر در قرآن کریم دکتر ناصر مهدوی
5 خرداد 19 تا 20 شبستان طبقه دوم ویژگی های جامعه منتظر محمود متوسل
30/21 تا 23 رویکردها و گونه­‌های معناشناسی قرآن کریم دکتر محمدعلی خوانین زاده دکتر مریم قاسم احمد دکتر سمیه طاهری
6 خرداد 21 تا 23 شبستان طبقه دوم امام رضا و روش گفتگوی علمی سخنرانان
30 / 21 تا 23 V.I.P کاربردی سازی مطالعات قرآنی؛ ضرورت ها و راهکارها دکتر احمد پاکت چی
7 خرداد 19 تا 20 شبستان طبقه دوم سبک زندگی اهل بیت (ع) مهدی غلامعلی
19 تا 20 شبستان طبقه دوم رابطه قرآن با نهج البلاغه حامد شریعتی نیاسر
30/ 21 تا 23 V.I.P بازاندیشی در اعجاز و تحدّی قرآن دکتر محمدعلی مهدوی راد
دکتر محمدکاظم شاکر
دکتر سیدهدایت جلیلی
8 خرداد 19 تا 20 شبستان طبقه دوم خداشناسی در صحیفه سجادیه محمد پارچه باف دولتی
30/21 تا 23 V.I.P نگاه اخلاقی به قرآن؛ آموزه ها و مسئله ها دکتر محسن جوادی دکتر سیدحسین اسلامی
9 خرداد 19 تا 20 شبستان طبقه دوم شاخص های حکومت امام عصر از منظر قرآن محمدعلی کفیل
30/21 تا 23 V.I.P نهضت ترجمه آثار غربی در حوزه قرآن پژوهی دکتر مهرداد عباسی دکتر نصرت نیلساز دکتر محمدعلی گرامی
10 خرداد 19 تا 20 شبستان طبقه دوم صحیفه سجادیه؛ کتاب زندگی احمد غلامعلی
30/21 تا 23 شبستان طبقه دوم وجوه زیبایی شناختی قرآن دکتر مهدی مطیع دکتر سیدمحمدجتبی حسینی
11 خرداد 19تا 20 شبستان طبقه دوم سفر به ژرفای نهج البلاغه عبدالهادی مسعودی
12 خرداد 19 تا 20 شبستان طبقه دوم عاشورا، مناسک و آموزش های غیررسمی محمد اسفندیاری مرتضی وافی
13 خرداد 19 تا 20 شبستان طبقه دوم اقتصاد در نهج البلاغه اصغر هادوی