English فارسی العربیه

جدول زمان‌بندی اجرای نمایش‌ها در بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم


محل اجرا ساعت اجرا کارگردان نمایش تاریخ
استیج 30/6 میرزا علی نقاشی 29/2/97
حیاط شرقی 7و10 ابراهیمی وایت من
استیج 30/6 میرزا علی نقاشی 30/2/97
حیاط شرقی 7و10 ابراهیمی وایت من
حیاط شرقی 30/10-30/7 محمدی شفا
حیاط شرقی 30/9 - 11 سپهری پرده خوانی نماز
استیج 30/6 میرزا علی نقاشی 31/2/97
حیاط شرقی 7و10 ابراهیمی وایت من
حیاط شرقی 30/10-30/7 محمدی شفا
حیاط شرقی 30/9 - 11 سپهری پرده خوانی نماز
استیج 30/6 میرزا علی نقاشی 1/3/97
حیاط شرقی 7و10 ابراهیمی وایت من
حیاط شرقی 30/10-30/7 محمدی شفا
حیاط شرقی 30/9 - 11 سپهری پرده خوانی نماز
استیج 30/6 میرزا علی نقاشی 2/3/97
حیاط شرقی 7و10 ابراهیمی وایت من
حیاط شرقی 30/10-30/7 محمدی شفا
حیاط شرقی 30/9 - 11 سپهری پرده خوانی نماز
محل اجرا ساعت اجرا کارگردان نمایش تاریخ
استیج 30/6 میرزا علی نقاشی 3/3/97
حیاط شرقی 7و10 ابراهیمی وایت من
حیاط شرقی 30/10-30/7 محمدی شفا
حیاط شرقی 30/9 - 11 سپهری پرده خوانی نماز
استیج 30/6 میرزا علی نقاشی 4/3/97
حیاط شرقی 7و10 ابراهیمی وایت من
حیاط شرقی 30/10-30/7 محمدی شفا
حیاط شرقی 30/9 - 11 سپهری پرده خوانی نماز
استیج 30/6 میرزا علی نقاشی 5/3/97
حیاط شرقی 7و10 ابراهیمی وایت من
حیاط شرقی 30/10-30/7 محمدی شفا
حیاط شرقی 30/9 - 11 سپهری پرده خوانی نماز
استیج 30/6 میرزا علی نقاشی 6/3/97
حیاط شرقی 7و10 ابراهیمی وایت من
حیاط شرقی 30/10-30/7 محمدی شفا
حیاط شرقی 30/9 - 11 سپهری پرده خوانی نماز
استیج 30/6 میرزا علی نقاشی 7/3/97
حیاط شرقی 7و10 ابراهیمی وایت من
حیاط شرقی 30/10-30/7 محمدی شفا
حیاط شرقی 30/9 - 11 سپهری پرده خوانی نماز
محل اجرا ساعت اجرا کارگردان نمایش تاریخ
حیاط شرقی 30/6-30/7-30/9 همراه سیلور من 8/3/97
حیاط شرقی 30/9 صادقی بابا قرآن
حیاط شرقی 7و10 مریم اکبری نذر علی اکبر
حیاط شرقی 30/6-30/7-30/9 همراه سیلور من 9/3/97
حیاط شرقی 30/9 صادقی بابا قرآن
حیاط شرقی 7و10 مریم اکبری نذر علی اکبر
حیاط شرقی 30/6-30/7-30/9 همراه سیلور من 10/3/97
حیاط شرقی 30/9 صادقی بابا قرآن
حیاط شرقی 7و10 مریم اکبری نذر علی اکبر
حیاط شرقی 30/6-30/7-30/9 همراه سیلور من 11/3/97
حیاط شرقی 30/9 صادقی بابا قرآن
حیاط شرقی 7و10 مریم اکبری نذر علی اکبر
حیاط شرقی 30/6-30/7-30/9 همراه سیلور من 12/3/97
حیاط شرقی 30/9 صادقی بابا قرآن
حیاط شرقی 7و10 مریم اکبری نذر علی اکبر
حیاط شرقی 30/6-30/7-30/9 همراه سیلور من 13/3/97
حیاط شرقی 30/9 صادقی بابا قرآن