طرح‌ها و ایده‌های نو

در این نمایشگاه از ایده‌های جدید و جذاب به‌صورت ویژه حمایت خواهد شد

باشگاه همراهان نمایشگاه

با عضویت در این باشگاه اینترنتی از مزایا و بن‌های خرید بهره‌مند شوید

درخواست غرفه

از مؤسسات و نهادهای قرآنی برای حضور در این رویداد قرآنی دعوت می‌شود